biskup legnicki

Biskup Zbigniew Kiernikowski został nowym biskupem legnickim, zastąpi bp. Stefana Cichego, który przechodzi na emeryturę. Taką decyzję podjął papież Franciszek.

Bp. Zbigniew Kiernikowski był dotąd biskupem siedleckim.

To pierwszy polski biskup prowadzący internetowego bloga „e-Rozmowy o Dobrej Nowinie”.

 

 

 

Bp. Zbigniew Kiernikowski - ur. 02.07.1946, Szamarzewo k. Wrześni. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 VI 1971r. i przez jeden rok pracował na parafii w Trzemesznie k. Gniezna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Następnie odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem "doktora nauk biblijnych". W latach 1981-86 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Prowadził nadto wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Gnieźnie i Bydgoszczy.

 

W roku 1986 został ponownie skierowany do Rzymu, gdzie pełnił urząd wicerektora, a od 1987r. rektora Papieskiego Instytutu Polskiego - domu, w którym dzisiaj mieszka blisko 60 księży studentów z polskich diecezji, odbywających specjalistyczne studia na Papieskich uczelniach w Rzymie. Od 15 lat wykłada nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i od 10 lat w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza - Angelicum w Rzymie. W marcu 2001r. habilitował się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest też wykładowcą nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji - kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym.

 

Od lat związany z Ruchem Światło-Życie i Drogą Neokatechumenalną. Wielokrotnie prowadził rekolekcje dla kapłanów, seminarzystów, a także dla księży biskupów. Szczególnie dużo troski poświęca formacji sióstr zakonnych, bądź to w formie rekolekcji, bądź różnych kursów specjalistycznych i konferencji, które po części sam organizował w Papieskim Instytucie Polskim, jako comiesięczne spotkania. Będąc rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie zainicjował w 1995r. Jesienne Sympozja Formacyjne: "Rzymskie studia wyzwaniem formacyjnym". Materiały tych sympozjów ukazały się drukiem w kolejnych numerach publikacji Papieskiego Instytutu Polskiego "Historia i Współczesność".

 

W swoim kapłańskim posługiwaniu i w całej działalności duszpasterskiej dużo uwagi poświęca wszystkiemu, co jest związane z rozumieniem i rolą liturgii w życiu chrześcijańskim, i troszczy się o aspekt formacyjny życia chrześcijańskiego. Wyrazem tego są m.in. cykle konferencji radiowych nadawanych w Radiu Watykańskim. Warto tu wymienić roczny cykl dotyczący małżeństwa i rodziny wygłoszony w 1994 r. oraz trzy kolejne, także całoroczne, związane z przygotowaniem do obchodu Wielkiego Jubileuszu o tematyce poświęconej poszczególnym Osobom Trójcy Przenajświętszej.

 

W Wielki Czwartek, 28 III 2002r. Jan Paweł II mianował Ks. Prał. Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupem Siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, w Święto Matki Kościoła 20 V 2002r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce w Siedlcach 24 V, natomiast Ingres do Katedry Siedleckiej 7 VI, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

/Źródło: Strona internetowa diecezji legnickiej/

scroll back to top
Polish English German