Ogłoszenie o wyborze oferty na remont muru przykościelnego.

 

W drodze postępowania o udziale zamówienia z zachowaniem zasad konkurencyjności, zgodnie z regulaminem programu Rządowy Program Odbudowy Zabytków, dokonano wyboru wykonawcy zamówienia na realizację zadania pn. " Remont XVI - wiecznego kamiennego muru okalajacego dawny cmentarz przy kosciele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łomnicy". Zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej z dn. 18.08.2023 r. została wybrana oferta Wykonawcy: PPHU Moldrex Monika Malec z siedzibą w Łomnicy. Oferta wykonawcy uzyskała największą ilość punktów zgodnie z ustalonymi przez Zamawiąjacego kryteriami.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty (dok. do pobrania)

 

scroll back to top
Polish English German