POGRZEB

Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa. Kościół dla zmarłych wyprasza duchową pomoc, okazuje szacunek ich ciału, a żywym niesie pociechę nadziei.

Kościół zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeżeli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej. ( Kan. 1176 KPK )

"Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza" ( Kan. 1177 KPK )

Odmowa pogrzebu kościelnego:

Kan. 1184 KPK mówi: "Jeżeli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  • notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  • osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  • inni grzesznicy, których pogrzeb byłby publicznym zgorszeniem wiernych.

FORMALNOŚCI:

Fakt śmierci i dzień oraz godzinę pogrzebu należy zgłosić w biurze parafii celem dokonania wpisu w księgach parafialnych oraz uzgodnienia formy pogrzebu. Jeżeli śmierć nie nastąpiła nagle, należy przedstawić zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych od kapelana szpitalnego. Parafia dokonuje wpisu na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

Pogrzeb rozpoczynamy Mszą św. ofiarowaną za zmarłego .Przed Mszą św. można skorzystać ze spowiedzi, by móc przyjąć i ofiarować za zmarłego komunię św. Zwyczajowo w 30 dniu po śmierci odprawiana jest za zmarłego Msza św. w kościele parafialnym.

scroll back to top
Polish English German

pogrzeb