20-lecie ks.Piotra Dębskiego 3

1 czerwca w święto Wniebowstąpienia Pańskiego gościliśmy w naszej Parafii księdza Piotra Dębskiego, który obchodził 20-lecie święceń kapłańskich. Chcąc podziękować Panu Bogu za lata posługi kapłańskiej, odprawił Mszę Św. Dziękczynną.

 

Dla całej naszej wspólnoty było to wielkie wydarzenie, gdyż większość z nas znała dobrze księdza Piotra i uczestniczyła w jego mszy prymicyjnej odprawionej w naszej świątyni.

Ksiądz Piotr  podczas kazania wspominał czasy szkolne w Łomnicy, swoje przyjaźnie i okres, kiedy był ministrantem w naszym kościele.

Opowiedział również o swojej drodze do kapłaństwa, jak również o tym jak wyglądało jego 20 lat posługi duszpasterskiej.

 

Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusz Rybaka, Biskupa Legnickiego dnia 28 maja 1994 r. w Katedrze Legnickiej. Następnego dnia w niedzielę dnia 29 maja odprawił pierwszą mszę św., tzw. mszę prymicyjną w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Łomnicy. Wkrótce otrzymał nominację na stanowisko wikariusza w parafii Wniebowzięcia
NMP w Szczawnie Zdroju.

 Po roku pracy Ks. Biskup skierował ks. Piotra na studia muzykologiczne na Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył w roku 2000. Po powrocie do diecezji otrzymał obowiązki prefekta (wychowawcy) i wykładowcy przedmiotu "muzyka kościelna" w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. W tym też roku rozpoczął pracę dydaktyczną w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Legnicy. Do pełnionych obowiązków doszła także praca w Referacie Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej. Do zadań wypełnianych w Referacie należało miedzy innymi przygotowanie ekspertyz konserwatorskich i prowadzenia nadzoru nad pracami konserwatorskimi przy organach na terenie diecezji.

W 2003 roku pełnił funkcję rezydenta przy kościele Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, zachowując dotychczasowe obowiązki związane z muzyką. W 2006 r. został rezydentem
przy katedrze legnickiej wraz z dotychczasowymi obowiązkami. W tym samym roku rozpoczął pracę na Akademii Muzycznej we Wrocławiu w charakterze wykładowcy.

W 2010 otrzymał nominacje na proboszcza w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w MIłkowicach koło Legnicy. W 2013 r. złożył rezygnację z urzędu proboszcza, pozostając w Miłkowicach, jako rezydent. Oprócz posług duszpasterskich na parafii w dalszym ciągu wypełnia wspomniane wcześniej zadania związane z muzyką.

  

Na zakończenie mszy świętej ks. Piotr otrzymał życzenia od Rady Parafialnej, przyjaciół, znajomych, byłych sąsiadów oraz wszystkich obecnych w świątyni.

 

scroll back to top
Polish English German

symbole papieskie